مشاوره ؛ طراحی ؛ مشارکت در راهبری سرمایه

گروه رفتاری مفتخر است با اتکا به بیش از یک قرن تجربه ارتباط مستقیم با مردم و حضور جدی در فضای کسب و کار ؛ در زمینه راه اندازی و مدیریت مراکز تجاری در کنار صاحبان سرمایه و کسب و کار قرار گرفته و مسیر موفقیت آنان را تسهیل نماید.
از ارایه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه طراحی کانسپت و فضاها گرفته تا فرایند اجرایی و نظارت فنی در بخش ساخت و ساز و اجرای کانسپت و نهایتا راهبری کسب و کار در مرحله فعالیت آزمایشی و رسمی میتواند موضوع همکاری گروه رفتاری با صاحبان سرمایه و کسب و کار برای راه اندازی و مدیریت مراکز تجاری یا رستوران و کترینگ باشد.

آموزش

یکی از عوامل مهم موفقیت در هر کسب و کار برخورداری از دانش تخصصی است که از طریق آموزش صحیح میسر می گردد. نیازی که امروز کسب و کار پویا و روبه رشد تولید و سرو خوراک و نوشیدنی در کشور بیش از هر زمان با آن مواجه است . گروه رفتاری به عنوان بخشی از رسالت حرفه ای خود در نظر دارد با انتقال تجارت گرانبهای بیش از یک قرن حضور مستمر و موفق در این حوزه، به ارتقاء سطح علمی علاقمندان و فعالان این کسب و کار کمک نماید . این انتقال دانش فنی که بر اساس اصول آکادمیک و توسط اساتید مجرب و صاحب صلاحیت به صورت تئوری و عملی انجام خواهد شد، درقالب دوره های کوتاه و بلند مدت طراحی و با اعطاء گواهی نامه های معتبر همراه خواهد بود. مجموعه امور و اصول مرتبط با شناخت مواد غذایی، تهیه و فرآوری آنها، روش های صحیح انبارش آن و سپس تکنیک های مختلف تهیه خوراک های ایرانی و فرنگی از آن و در نهایت دانش ارائه و هنر سرو آن در قالب دوره های بلند مدت عمومی و تخصصی تدوین و تدریس خواهد شد و در کنار آن دوره های فوق تخصصی کوتاه و میان مدت مکمل این فرایند خواهد بود.