درباره چلوکباب رفتاری


یکی از مشهورترین چلوکبابی های ایران، چلوکباب رفتاری است. آغاز به کار چلوکبابی رفتاری به حدود یک قرن پیش باز می گردد.

موفقیت امروز ما حاصل یک عمر مردم داری است. این جمله فقط شعار نیست که نشان دهنده اعتقاد ماست به کاری که انجام می دهیم. نیز خط مشی و آبروی ماست که بیش از یک قرن تلاش کرده ایم خدشه ای به آن وارد نشود.

معتقدیم غذایی که با عشق و علاقه تهیه شود، طعمی ماندگارتر خواهد داشت و به همین دلیل تک تک اعضای گروه غذایی رفتاری با افتخار و عشق و علاقه تلاش می کنند به بهترین نحو کارشان را انجام دهند. مهم ترین سرمایه ما اما اعتماد شماست به مجموعه ای که بیش از یک قرن خدمتگزارتان بوده است و امیدواریم در سایه همین توفیق کم نظیر بتوانیم سالهای سال، در خدمت شما باشیم.

همین که شما را کنار خانواده تان می بینیم و میزبان تان هستیم، همین که نظاره گر لبخند رضایت شما هستیم که به تمام دارایی های جهان می ارزد، یعنی کارمان را درست انجام داده ایم و این گوهر ناب،یعنی رضایت شما، تا روزی که توان خدمتگزاری داشته باشیم، نزد ما به امانت می ماند. امیدواریم همیشه دلتان را پیش ما جا بگذارید و برای گرفتنش بارها و بارها نزد ما برگردید.

ما امانتدار خوبی هستیم، شک نکنید.